Science Education 

  
Doç.Dr. Fatma ŞAŞMAZ ÖREN

Fen Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı                                                                 

 fatmasasmazoren@gmail.com

 +90 236 462 24 88- 

  

  
Yrd.Doç.Dr. Merve POLAT

Fen Eğitimi Ana Bilim Dalı                                                                               

  polat.merve@gmail.com 

   +90 236 462 24 88- 

  

  
Ayşegül ERGÜN

Fen Eğitimi Ana Bilim Dalı                                                                               

 ergunaysegul@gmail.com

 +90 236 462 24 88- 172

  

  
Yrd.Doç.Dr. Cenk YOLDAŞ

Fen Eğitimi Ana Bilim Dalı                                                                                 

   cenkyoldas@hotmail.com

   +90 236 462 24 88- 421

  

  
Öğr.Gör. Dr. Ümit Hüseyin KAYNAR

Fen Eğitimi Ana Bilim Dalı                                                                                 

  u.h.kaynar@hotmail.com

  +90 236 462 24 88- 414

  

  
Öğr.Gör. Hayati BOŞKUT

Fen Eğitimi Ana Bilim Dalı                                                                                 

   .@cbu.edu.tr 

   +90 236 462 24 88- 

  

  
Öğr.Gör. Kadir AKCAN                                                               

Fen Eğitimi Ana Bilim Dalı                                                                                 

   kadir.akcan@hotmail.com

   +90 236 462 24 88- 127

  

  
Öğr.Gör. Sait İNAN

Fen Eğitimi Ana Bilim Dalı                                                                                 

   saitinan@yahoo.com

   +90 236 462 24 88- 

  

  
Öğr.Gör. İbrahim AĞGÜL

Fen Eğitimi Ana Bilim Dalı                                                                                 

   ibrahim-fizik@hotmail.com

   +90 236 462 24 88- 

  

  
Öğr.Gör. Ergün SARIÖZ

Fen Eğitimi Ana Bilim Dalı                                                                                 

   ergun.sarioz@hotmail.com

   +90 236 462 24 88- 

  

  
Öğr.Gör. Nagihan ERSOY

Fen Eğitimi Ana Bilim Dalı                                                                                 

   .@hotmail.com

   +90 236 462 24 88- 

  

  
Öğr.Gör. Gülbin KIYICI

Fen Eğitimi Ana Bilim Dalı                                                                                 

   .@hotmail.com

   +90 236 462 24 88- 

  

  
Araş.Gör. İbrahim VAROL

Fen Eğitimi Ana Bilim Dalı                                                                                 

   ibrahimvarol@cbu.edu.tr

   +90 236 462 24 88- 

  

  
Araş.Gör. Emrullah ŞERENLİ

Fen Eğitimi Ana Bilim Dalı                                                                                 

   serenliemrullah@gmail.com

   +90 236 462 24 88- 

  

  
Araş.Gör. Sinan M.BEKMEZCİ

Fen Eğitimi Ana Bilim Dalı                                                                                 

   sbekmezci@outlook.com

   +90 236 462 24 88- 

  
  
Araş.Gör. Dr. Ertuğ EVREKLİ

Fen Eğitimi Ana Bilim Dalı                                                                                 

   ertugevrekli@gmail.com

   +90 236 462 24 88- 

  


Celal Bayar Üniversity Faculty of Education

DEMİRCİ/MANİSA
45900


 +90 (236)

462 24 88 +90 (236)

462 16 00

celalbayarinternational@gmail.com


    Celal Bayar University, © 2014 | Security and privacy